Javandira, C., N. P. E. Pratiwi, Ramdhoani, L. P. Y. Widyastuti, and I. G. A. D. Yuniti. “Pengenalan Penyakit Busuk Batang Pada Tanaman Jeruk Di Desa Awan Kecamatan Kintamani”. Nusantara Community Empowerment Review, vol. 1, no. 2, July 2023, pp. 61-67, doi:10.55732/ncer.v1i2.957.